DareGender
38862500_1919769131653727_5170887264263208960_o.jpg

blog

BLOG OG PRESSE

Kom med til SnakkeAftener med DareGender

Samtalen fortsætter!

SnakkeAftener-web.png

Efter en fantastisk mulighed for at snakke om køn og ligestilling til arrangementet med Michael Kauffman, tilbyder DareGender nu en mulighed for at fortsætte samtalen i mere intime rammer. Så hvis du har mod på mere, eller savner et sted at starte samtalen, inviterer DareGender på fire snakkeaftener med temaerne:

  • Hvorfor være feminist? (Onsdag, 1. november kl. 18.00)

  • Hvad er en allieret? (Tirsdag 28. november kl. 17.00)

  • Feministiske begreber og sprog (Tirsdag 30. januar kl. 17.00)

  • Dating-kultur og køn (Tirsdag 27. februar kl. 17.00)

Tilmelding på: doitnow@daregender.dk.

Aftenerne er åbne for alle. Sæt gerne tid til at deltage i alle 4 aftener, så vi kan udvikle samtalerne og lære af og lytte til hinanden. Det er dog ikke et krav for deltagelse. Tilmeldingsfrist foregår løbende.

Aftenerne foregår i DareGenders lokaler på Enghavevej 80-82 med let forplejning undervejs.

Prisen for medlemmer er 25,- kr. per gang.

Prisen for ikke medlemmer er 50,- kr. per gang

Beløbet går ubeskåret til forplejning og oplægsholder. Pengene indsættes på reg. 8401 konto 0001299777 eller overføres via MobilePay på 26205366. Husk at skrive dit navn.

 

Fuld beskrivelse af arrangementet


Hvorfor være feminist?

Køn og ligestilling kan være et svært felt at være nysgerrig på: nogle gange kan man føle sig overfuset og andre gang lagt for had eller udsat for trolling. For andre kan det være svært overhovedet at se, hvorfor det giver mening at engagere sig i køn og ligestilling, når debatten om det er så spids, som vi nogle gange oplever. Til denne aften undersøger vi sammen de problemer og gode ting, vi har oplevet i vores engagement i køn og ligestilling. Vi kan give hinanden inspiration til og diskutere, hvorfor og hvorfor ikke et engagement giver mening?

Dato: 1. November

Tid: kl. 17.00-19.00

Sted: KPH

 

Hvad er en allieret?

Ligestilling omhandler mange forskellige grupper, som er udsatte på forskellige måder: Der er forskel på at være mand, kvinde, transkønnet eller at  tilhøre en etnisk eller religiøs minoritet. Folk som tilhører en mere privilegeret gruppe, kan oftest føle sig i vildrede: hvordan er du en god allieret? Og hvad vil det overhovedet sige? Hvorfor er det vigtigt, hvem du er, og ikke blot hvad du vil med samfundet? Til denne snakkeaften invitererer vi tba til at holde et oplæg om, hvad en god allieret er. Vi vil også få mulighed til at for at stille spørgsmål til vedkommende og i fællesskab diskutere de emner der er kommet op i løbet af aftenen.

Dato: 28. november

Tid: kl. 17.00-19.00

Sted: KPH

 

Feministiske begreber og sprog

Der er i dag et hav af begreber som omhandler køn og ligestilling, som kan være meget svære at finde rundt i. Vi laver en begrebs-Margretheskål, som vi fylder med forskellige begreber, som vi sammen forsøger at blive klogere på. Vi diskuterer også, om vi synes begreberne er gode, og hvad vi kan bruge dem til.

Dato: 30. januar

Tid: kl. 17.00-19.00

Sted: KPH

 

Dating-kultur og køn

Ligestilling betyder ofte, at vi skal ændre eller revurdere de sociale spilleregler. Men det er ikke altid lige nemt i et samfund, som ofte holder sig ved det gamle. Så hvordan navigerer vi køn og seksualitet, når det kommer til dating og sex? Skal alting fuldstændig gentænkes? Hvordan er du feminist på Tinder? Hvor går grænsen mellem flirt og sexisme? Er sex undertrykkende, hvis dig og din partner kan lide at slå hinanden? Hvad er samtykke? Til denne snakkeaften kan vi dele ideer og historier omkring, hvordan vi oplever dating, sex og køn.

Dato: 27. februar

Tid: kl. 17.00-19.00

Sted: KPH

 

Praktisk information


Der er ingen eksperter. Alle deltager på lige fod, og selvom du måske ved mere om feminisme el. lign. end andre, værdsætter vi en ydmyg tilgang til diskussionerne. Vi skal sammen hjælpe hinanden med at forstå svære og følsomme emner. Derfor bliver det muligt forud for hver gang at sende spørgsmål til gruppen, som vil blive taget op anonymt.

Det er vigtigt, at alle er åben for at folk kan stille mange forskellige spørgsmål, som kan virke stødende på nogle. Det er vigtigt, at vi lytter til hinanden og prøver at skabe en dialog gennem forståelse og nærvær.

Aftenerne faciliteres af to personer, som dog blot sætter rammerne for samtalerne, men deltager på lige fod med alle andre.

Tilmelding kan ske på linket eller ved at sende en mail til doitnow@daregender.dk. Det koster kr 25 per gang for at deltage, i alt kr 100. Pengene går ubeskåret til forplejning og gebyrer i forbindelse med aftenerne. De dækker kun nogle af udgifterne. Resten dækkes af DareGenders for DareGenders medlemmer.

Ønsker du at invitere ikke-medlemmer er prisen kr 50 per gang medmindre personen melder sig ind i DareGender. Pengene indsættes på reg. 8401 konto 0001299777 eller overføres til MobilePay på 26205366. Husk at skrive dit navn.

Nicolai Zoffmann