DareGender
38862500_1919769131653727_5170887264263208960_o.jpg

blog

BLOG OG PRESSE

MandSnak - telefonrådgivning til unge mænd er nu lanceret

DareGender - Banner.jpg

Den 1. november gik MandSnak i luften for første gang med Danmarks første telefonrådgivning målrettet unge mænd mellem 15 og 25 år.

MandSnak vil bidrage til at forebygge unge mænds mistrivsel og risikoadfærd med udgangspunkt i et maskulinitetsperspektiv.

Meget forskning om unge mænds psykosociale udfordringer peger på, at der er behov for sunde fællesskaber, hvor mænd bliver mødt på deres præmisser og kan søge råd og få nye perspektiver og handlemuligheder ift. livets udfordringer som mand. Vi lever ikke i et kønsneutralt samfund og derfor bør vi heller ikke undgå at inddrage et kønnet perspektiv på sociale og samfundsmæssige udfordringer. Det er en ny måde at tænke køn ind i det sociale arbejde med mænd, som vi først nu er begyndt at få øjnene op for her i Danmark. Og selvom vi har så mange meget vigtige og kompetente rådgivninger, som hver dag hjælper mange mange unge mennesker med de svære tanker og følelser i livet, mener vi og vores fagprofessionelle sparringspartnere, at der eksisterer et behov for flere indsatser, som tiltrækker netop de unge mænd.

MandSnak er derfor meget inspireret af vores kollegaer i Sverige (Killfrågor.se) og Norge (Mannstelefonen), som har haft stor succes med kønsbaseret rådgivning for mænd. Vi takker Helsefonden for at støtte indsatsen!

Et stort tak til Livslinien - forebygger selvmord, Det Kriminalpræventive Råd, Tænketanken VM - Viden om Mænd, Psykolog Allan Holmgren og psykoterapeut Torben Pedersen Skovby for sparring og støtte i udviklingen af tilbuddet.

Og slutteligt en kæmpe tak til Zevegraf og DareGenders medlemmer og praktikanter som medskabere af MandSnaks visuelle identitet.

Se hjemmesiden her: www.mandsnak.dk

Nicolai Zoffmann