DareGender
38862500_1919769131653727_5170887264263208960_o.jpg

blog

BLOG OG PRESSE

DareGender årsberetning og -regnskab 2016

"DareGenders første år har været en vild rejse. En rejse med fokus på at etablere en frivillig organisation, skabe opmærksomhed omkring vores vision og mission og ikke mindst arbejdet for at etablere forskellige aktiviteter og projekter i DareGender.

Det første år har vist os, at DareGender har sin berettigelse. Vi kan mærke det på den opbakning, vi møder overalt, på medierne interesse for en stemme som vores, i forhold til en jævn og stabil medlemstilstrømningen og i forhold til den respons, vi har fået fra vores nordiske samarbejdspartnere. Særligt har det glædet os, at så mange mænd har meldt sig ind og viser DareGender positiv interesse.

På tærsklen til vores 1-årige fødselsdag er vi klar til at fortsætte rejsen – vi vil fortsat blande os i debatter, søge fundraising til vores projekter og arbejde med at udvikle vores mærkesager, vores kerneværdier og skabe det rum, hvor man som medlem oplever meningers mangfoldighed og nysgerrighed på hinandens synspunkter. Aktiviteter, som skaber og udvikler DareGender. Vi er på rette vej!"

Lasse Bundgård, forperson.

Læs DareGenders årsberetning for 2016 her.
Læs DareGenders årsregnskab for 2016 her.
 

Nicolai Zoffmann