DareGender
38862500_1919769131653727_5170887264263208960_o.jpg

blog

BLOG OG PRESSE

Amnesty rapport om interkønnedes rettigheder: FIRST, DO NO HARM!

Amnestys rapport "FIRST, DO NO HARM" stiller sig kritisk overfor dansk praksis af håndtering af spædbørn født som interkønnede. Hvert år fødes der børn med kønskarakteristika – kønsorganer, kønskirtler, kromosomer eller reproduktive organer – som afviger fra de etablerede normer for ”mandligt” og ”kvindeligt”.

Disse variationer er forskellige i art og hyppighed. Nogle har en anerkendt medicinsk diagnose, mens andre ikke har. Nogle er synlige ved fødslen, mens andre først viser sig i puberteten eller endnu senere. Andre igen opdages aldrig.

Amnesty viser i rapporten, at spædbørn, som fødes med synlige variationer i kønskarakteristika, særligt de ydre kønsorganer og kønskirtler, gennemgår kirurgisk og hormonel behandling for at ”normalisere” deres kønskarakteristika. Dette er et ikke-akut medicinsk unødvendige indgreb. Amnesty beskriver i rapporten, at sundhedsfagligt personale anbefaler og udfører disse ”kønsnormaliserende” kirurgiske indgreb på små og større børn under henvisning til, at indgrebene tildeler barnet et biologisk og socialt køn (kvinde eller mand), muliggør penis-i-vagina samleje i puberteten og forebygger psykologiske problemer og mobning, når barnet begynder at omgås andre børn. Nuværende praksis er blot med til at understrege det problematiske i, når vores køn kommer i bokse som vi ikke nødvendigvis identificerer os med.

Vi håber med Amnestys rapport at dansk praksis tages op til revision.

Rapporten kan findes her på Amnestys hjemmeside.

Nicolai Zoffmann