DareGender
38862500_1919769131653727_5170887264263208960_o.jpg

blog

BLOG OG PRESSE

DareGender var på Folkemødet 2017

I løbet at de fire dage deltog repræsentanter fra organisationen i forskellige debatter:

Alternativet v. Bjarke Serritslev ’Talkshow om ligestilling’ hvor talsperson Nicolai Zoffmann, diskuterede vigtigheden af mænds hverdagsengagement i feminismer og ligestillingsspørgsmål.

Det Kriminalpræventive Råd havde inviteret til debat om ’Seksuelle krænkelser blandt unge’. Leder af DareGender Henriette Højberg sad med i panelet for at belyse vigtigheden af at tænke køn og maskulinitet ind i det forebyggende arbejde med ex. drenge og unge mænds trivsel.

’Hvordan kan skolen fremme ligestilling for real!?’ arrangeret af Cecilie Nørgaard, Mangfold og Danmarks Læreforening hvor Andreas Beck Kronborg, projektmedarbejder på DareGenders undervisningstilbud, gav sit bud på hvordan kvalificering af folkeskolelærere i bla.a. normkritik kan være en vigtig faktor for at undgå reproduktion af kønssterotyper i skolen.

Dansk Kvindesamfund faciliterede en debat om ’Krænkende billeddeling. Kan det bekæmpes?’ hvor leder af DareGender, Heriette Højberg modererede.

En særlig tak skal lyde til Tuborgfondet for at støtte DareGenders deltagelse på Folkemødet.

DareGenders muleposer med de tre forskellige budskaber var intet mindre end et hit på Folkemødet. Her følger en billedeserie af folk vi mødet på Folkemødet med DareGender’s flotte muleposer.

Tak til Kaffe Bueno for den lækre kaffe der fulgt med i poserne og til Nicolai Zoffmann for billederne.

For mere information om vores muleposer, se her: http://www.daregender.dk/new-blog/2017/6/23/kbe-en-mulepose

Nicolai Zoffmann