DareGender
38862500_1919769131653727_5170887264263208960_o.jpg

blog

BLOG OG PRESSE

Projekt far-barsel er skudt igang

Undersøgelser viser at danske mænd i stigende grad har et ønske om at tage mere barsel. Og der er mange fordele ved at flere mænd tager barsel for mændene og også for kvinderne. Alligevel tager mænd i gennemsnit kun 29,5 dages barsel. Barriererne for dette forsøger vi med dette projekt at identificere og nedbryde så virksomheder kan være med til at fremme at deres mandlige kollegaer og medarbejdere tager længere barsel.


"Danske familier er i øjeblikket – reelt set – langt fra frie til at fordele barslen, som de vil. De bliver blandt andet ubevidst påvirket af normer og kulturer, der gør, at mor som primær omsorgsgiver forventes at tage lang barsel, og far som primær skaffer forventes at blive på arbejdet. Og den kultur hersker ikke mindst på arbejdspladserne. Så det er for at komme kulturen til livs og sætte fædre og mødre helt fri til at holde den barsel, de ønsker, uden påvirkning fra nogle uhensigtsmæssige normer, at vi har lanceret initiativet..." - 

Nicolai Zoffmann