DareGender

Hjem

 

 

 

DareGender nedbryder negative og snævre maskulinitetsforståelser og –stereotyper

Vi mener at (alle) køn betyder noget og rummer et positivt potentiale, derfor er kønsperspektiver vigtige for arbejdet for en bedre og mere ligestillet verden. I DareGender tør vi tale om køn, og vi tør tale om både de måder køn kan begrænse os på og de forklarende og befriende potentialer, der findes i køn.

Vi tør udfordre, hvad køn betyder, og hvordan vi almindeligvis i vores samfund tænker på og taler om køn. Fordi mænd og de begrænsninger og udfordringer som mænd oplever er underrepræsenteret i ligestillingsarbejdet, har vi i DareGender besluttet at fokusere på at inkludere mænd i vores arbejde for ligestilling for alle køn.

DareGender blander sig ikke i partipolitik, og vi er åbne for alle uanset politisk ståsted, trosretning, kønsidentitet og/eller seksualitet, så længe vi kan enes om at bidrage til samtalen og viden om køns betydning.

Alt vores arbejde er fakta- og vidensbaseret, og vi samarbejder med andre organisationer der deler vores interesse for socialt arbejde og vores indstilling til arbejdsmetoder.

 


Mærkesager

Hvilke forventninger har vi til mennesker alene på grund af deres køn? Vi arbejder for, at vores køn ikke begrænser os hverken i det private eller professionelle liv.

Hvad skal der til for at vi kan skabe et samfund, hvor alle køn i familiestrukturen har lige mulighed for balance mellem arbejde og familie? Vi arbejder for at fædre tager mere barsel, fordi det gavner ligestilling generelt.

Hvorfor er vold et kønnet problem, hvor hovedparten af volden udøves af og mellem mænd? Vi arbejder for at forebygge vold og krænkende adfærd.

Så længe vi har en idé om, at den ideelle mand er en, der er selvtilstrækkelig og altid psykisk samt fysisk stærk, levner det ikke plads til mænds udfoldelse af omsorg og følelser, hverken i det nære eller strukturelt. Vi arbejder for et mere rummeligt maskulinitetsideal til gavn for alle.


Daregender-31.jpg

“Fordi vejen til ligestilling går gennem alle køn”

- Henriette Højberg, Sekretariatsleder