DareGender

Hvem er vi?

FullSizeRender.jpg

Hvem er vi?

 

Hvem er DareGender?

Vi er en organisation, der beskæftiger os med køn. Ikke kun som kimen til sociale og personlige problemer, men også som et perspektiv, der kan bruges konstruktivt i disse kontekster. DareGender betyder, at vi tør tale om og udfordre de kønsforståelser, vi ser og oplever i samfundet omkring os.

Vi ved, at drenges og mænds udfordringer og begrænsninger har været underrepræsenteret i denne slags arbejde generelt, og derfor arbejder vi for og med drenge og mænd. Vi engagerer dem i arbejdet med at nuancere og nedbryde negative og snævre maskulinitetsforståelser og –stereotyper gennem frivillig deltagelse og mobilisering. Vores mission – vores drøm – er at vi sammen skaber et samfund, hvor ingen er begrænset af sit køn.

DareGenders frivillige-team til Roskilde Festival 2018

DareGenders frivillige-team til Roskilde Festival 2018

Vi tager vores arbejde seriøst

Vi tager vores arbejde – ligestillingsarbejdet – seriøst, og ved også, at det er et emne, der hurtigt kan få følelser i kog. Derfor gør vi os umage med at arbejde sagligt, baseret på fakta og videnskab. Vi tror, at det er den bedste måde at forstå og løse sociale udfordringer, og at en diskussion der starter fra meninger og holdninger uden at bakkes op af en seriøs saglighed kan lede til splid og uenighed snarere end at bringe os tættere på hinanden. Det er også derfor, at vi gør en indsats for at samarbejde med andre nationale og nordiske organisationer, tænketanke og forskere. Særligt vil vi understrege vores nordiske partnere MenEngage Nordic, hvis flerårige arbejde viser, hvordan kønsperspektiver kan bidrage til bedre og mere effektive metoder og tilgange til socialt arbejde.

I DareGender blander vi os ikke i partipolitik, og er åbne for alle uanset politisk ståsted, trosretning, kønsidentitet og/eller seksualitet, så længe vi kan enes om at bidrage til samtalen og viden om køns betydning.

Henriette Højberg (Sekretariatsleder) til TalkTown 2018 - i dialog med Torben og Rasmus om det at være far

Henriette Højberg (Sekretariatsleder) til TalkTown 2018 - i dialog med Torben og Rasmus om det at være far

Piv La Cour (projektleder MandSnak) til Women’s March Copenhagen, 2017

Piv La Cour (projektleder MandSnak) til Women’s March Copenhagen, 2017

Hvor startede vi?

I DareGender startede vi med at møde og tale med en del unge mænd, for at høre fra dem selv, hvordan vores idé og tilgang lød. Vi forstod hurtigt, når samtalerne først tog fart, at mange unge mænd har deres egen personlige fortælling om, hvordan kønsroller og ligestillingsproblemer påvirkede både dem selv og menneskene omkring dem. Og vi så også potentialet for at skabe et reelt engagement hos mænd i arbejdet med disse kønsroller og ligestillingsproblemer.

Derfor tog vi springet og besluttede os for at blive den første danske organisation, der direkte henvender sig til mænds udfordringer og mænds engagement i ligestillingsarbejdet. Ikke at vi går op i at være de første eller eneste – vi ser meget gerne andre engagere sig i arbejdet! – men vi går op i, at ligestillingsarbejdet også skal kunne handle om og inkludere mænd. Arbejdet med køn må være et arbejde med – og for – alle køn.

DareGender til Pride 2017

DareGender til Pride 2017

Hvordan løfter vi opgaven?

Vores arbejde består af mange forskellige elementer.
Vi deltager og engagerer os i arrangementer rundt omkring i landet, og skaber også selv events, der er til for at skabe dialog og udbrede nye og norm-udfordrende perspektiver. Følg os på Facebook for at blive opdateret løbende på vores events!

En stor del af vores arbejde består i at tage på konsulentbesøg i virksomheder. Her er målet at give virksomheden redskaber og rådgivning til at gøre op med en traditionel og konservativ arbejdskultur, som ofte eksisterer på mandsdominerede arbejdsplader. En sådan arbejdskultur er med til at hindre et godt og mangfoldigt arbejdsmiljø, og kan skabe ubalance mellem arbejdet og privatlivet. Vi har også fokus på arbejdspladser, der ønsker at kunne skabe en bedre kultur omkring fædre på barsel. Konsulentarbejdet er deltagerfinansieret og alt overskud går til vores sociale indsatser.

Med sociale indsatser mener vi blandt andet MandSnak, som er vores rådgivningstelefon til unge mænd i alderen 15-25.

Organisationen er en medlemsbaseret organisation, og vores daglige arbejde er primært løftet af frivillige. Hvis du vil støtte vores arbejde, eller være frivillig i organisationen, så meld dig ind her!