DareGender
13256031_1570246399939337_24817168761212294_n.jpg

om os


Rasmus1.jpeg

Om os: hvem er DareGender?

Vi er en organisation, der beskæftiger os med køn ikke kun som kimen til sociale og personlige problemer, men også som et perspektiv, der kan bruges konstruktivt i disse kontekster. ”DareGender” betyder, at vi tør tale om og udfordre de kønsforståelser, vi ser og oplever i samfundet omkring os.

Vi ved, at drenges og mænds udfordringer og begrænsninger har været underrepræsenteret i denne slags arbejde generelt, og derfor arbejder vi for og med drenge og mænd. Vi engagerer dem i arbejdet med at nuancere og nedbryde negative og snævre maskulinitetsforståelser og –stereotyper gennem frivillig deltagelse og mobilisering. Vores mission – vores drøm – er at vi sammen skaber et samfund, hvor ingen er begrænset af sit køn.

Hvor starter vi?

I DareGender startede vi med at møde og tale med en del unge mænd, for at høre fra dem selv, hvordan vores idé og tilgang lød. Vi forstod hurtigt, når samtalerne først tog fart, at mange unge mænd har deres egen personlige fortælling om, hvordan kønsroller og ligestillingsproblemer påvirkede både dem selv og menneskene omkring dem. Og vi så også potentialet for at skabe et reelt engagement hos mænd i arbejdet med disse kønsroller og ligestillingsproblemer.

Derfor tog vi springet og besluttede os for at blive den første danske organisation, der direkte henvender sig til mænds udfordringer og mænds engagement i ligestillingsarbejdet. Ikke at vi går op i at være de første eller eneste – vi ser meget gerne andre engagere sig i arbejdet! – men vi går op i, at ligestillingsarbejdet også skal kunne handle om og inkludere mænd. Arbejdet med køn må være et arbejde med – og for – alle køn.

Vi tager vores arbejde seriøst

Vi tager vores arbejde – ligestillingsarbejdet – seriøst, og ved også, at det er et emne, der hurtigt kan få følelser i kog. Derfor gør vi os umage med at arbejde sagligt, baseret på fakta og videnskab. Vi tror, at det er den bedste måde at forstå og løse sociale udfordringer, og at en diskussion der starter fra meninger og holdninger uden at bakkes op af en seriøs saglighed kan lede til splid og uenighed snarere end at bringe os tættere på hinanden. Det er også derfor, at vi gør en indsats for at samarbejde med andre nationale og nordiske organisationer, tænketanke og forskere. Særligt vil vi understrege vores nordiske partnere MenEngage Nordic, hvis flerårige arbejde viser, hvordan kønsperspektiver kan bidrage til bedre og mere effektive metoder og tilgange til socialt arbejde.

I DareGender blander vi os ikke i partipolitik, og er åbne for alle uanset politisk ståsted, trosretning, kønsidentitet og/eller seksualitet, så længe vi kan enes om at bidrage til samtalen og viden om køns betydning.

Se vores vedtægter
Se vores årsberetning og -regnskab for 2016
Se vores seneste årsberetning for 2017Sekretariatet

  Piv la Cour  (På orlov)  Medstifter og projektkoordinator  plc@daregender.dk

Piv la Cour
(På orlov)

Medstifter og projektkoordinator
plc@daregender.dk

  Henriette Højberg    Foto:  Tony Halldin Hultkvist   Sekretariatsleder  hh@daregender.dk  / 2620 5366

Henriette Højberg

Foto: Tony Halldin Hultkvist 

Sekretariatsleder
hh@daregender.dk / 2620 5366


Sponsorere og samarbejdspartnere

 
MS_Logo_RGB.png
duf.png