DareGender

vores arbejde


Vores arbejde

DAREGENDER I BEVÆGELSE

Vi har et travlt lille sekretariat og et bredt netværk af medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere, og vi arbejder hele tiden på at engagere flere, der kan bidrage med deres tid, kompetencer og energi. Vi sætter pris på alle dem, der er med til at sprede viden og opmærksomhed om det vigtige arbejde, vi har været med til at starte.

Vi er i fast kontakt med vores medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere for at sikre os, at vi lærer af og vokser med vores arbejde, og at det lever op til vores egne krav om ansvarlighed og saglighed.

Du kan læse mere om vores konkrete projekter nedenfor.


Projekter og Undervisning

Mandsnak - telefonrådgivning for drenge og unge mænd I ALDEREN 15-25 ÅR

Vi har i sidste halvdel af 2017 startet en telefonrådgivning for unge mænd, fordi vi ved at mange unge danske mænd (op imod 50%) giver udtryk for, at de ikke har nogle nære relationer og føler sig ensomme. Unge mænd lider også oftere af depression, og har tre gange højere risiko for at begå selvmord end kvinder i samme aldersgruppe.

Undersøgelser viser også, at drenge fra en tidlig alder begynder at miste evnen til at lægge mærke til og håndtere dybe og udfordrende følelser. Eksperter mener, at dette kan hænge sammen med psyko-sociale udfordringer, som primært drenge møder i deres ungdomsår, såvel som i deres voksenliv. Vi er overbeviste om, at der er en klar forbindelse mellem disse problemer og unge mænds udslag i statistikker om misbrug, kriminalitet og udadreagerende og voldsom adfærd. Og vi vil gerne være med til at hjælpe de unge mænd med at få øje på og imødekomme disse udfordringer så tidligt som muligt.

Derfor har vi startet en telefonlinje, hvor vores rådgivere sidder klar til at snakke med unge mænd, der har brug for nogen at tale med om de udfordringer, de oplever, eller som prøver at bryde ud af negative fællesskaber og uhensigtsmæssig adfærd, eller som bare mangler et forum at lufte overvejelser og følelser som de måske ikke ved om er velkomne i de sociale cirkler, de færdes i. Tilbuddet er anonymt og uden fordomme.

Kilde: https://www.sfi.dk/publikationer/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2014-3057/

Se mere på: https://www.mandsnak.dk/ eller på vores facebookside "MandSnak"


Workshop om ”Friendtivisme” – Viden om køn i dine venskaber og relationer

Vi har sammen med vores frivillige i DareGender udviklet konceptet om ”Friendtivisme” – at indtænke og tage stilling til kønsperspektivet i vores eget liv og i vores sociale relationer. Vi tilbyder workshops, hvor deltagerne kan lære om værktøjer, man kan bruge for at blive en ”upstander” – en forandringsagent i deres eget liv og egne sociale cirkler.

Workshoppen giver en introduktion til vores projekt med at engagere mænd i arbejdet for en mere ligestillet verden. Vi bruger dialogbaserede øvelser til at invitere deltagerne på opdagelse i, hvordan man kan inddrage kønsperspektivet i sine personlige relationer, og hvad man kan få ud af dette både selv og på samfundsplan. Vi tager udgangspunkt i virkelige fortællinger og konkrete eksempler fra facilitatorer og deltagere til at åbne en samtale om, hvordan man kan være en god ven og en ”upstander”, der ikke lader køn begrænse sig i at sige fra – eller til.

Workshoppen tilbydes også til engelsksprogede.

Far-Barsel – ligestillingsprojekt på arbejdspladsen


Vi samarbejder med Potential Company om et projekt, vi kalder ”Far-Barsel”, der fokuserer på, at forældre bliver frie til at tage den barsel, der passer dem, uanset køn. Det er et tilbud direkte rettet mod virksomheder, og vi har plads til flere – så hvis du sidder i en virksomhed som du tænker kunne have brug for at arbejde med dette, så læs endelig videre!

Projektet hedder Far-Barsel, fordi det især handler om at finde løsninger på den almindelige skævhed, hvor fædre ikke tager nær så meget barsel som mødre. En mere lige fordeling af barslen kan komme alle til gode – både fædrene, der får mere tid med barnet fra start af, mødrene, der får nemmere ved at få karriere og familieliv til at hænge sammen, virksomheden, der kort sagt bliver mere attraktiv for især kvindelige ledere og karrieremennesker, samfundet – og selvfølgelig barnet, der vokser op med begge forældre fra starten.

Konkret arbejder vi i projektet sammen med virksomheder om, hvad de kan ændre i deres organisation og kultur for at fremme, at flere mænd tager barsel. Derefter hjælper vi med at sætte konkrete initiativer i gang for at starte og skabe forandringen.

Projektet er deltagerfinansieret og er et samarbejde mellem DareGender og Potential Company.


Workshop om ”din kønne hverdag” – få kønsbrillerne på!

En god introduktion til kønsperspektivet – en forståelig og praktisk workshop om, hvordan køn spiller ind i vores alles hverdag. Hvor mange steder støder vi egentlig – bevidst eller ubevidst – på køn i dagligdagen og i vores hverdagslige gøremål og lokalområde? Og hvor bevidste er vi om, hvilke steder og måder køn har direkte eller indirekte indflydelse på, hvem vi er, hvordan vi begår os, og hvordan vi oplever og indretter samfundet omkring os?

Workshoppen egner sig til grupper der er nysgerrige på kønsperspektivet, især i undervisningsregi.

Workshoppen tilbydes også til engelsksprogede.


International ressourceside

Hvis du er interesseret i at lære mere om køn eller lade dig inspirere i dit arbejde med det, har vi på vores internationale hjemmeside en lille samling af (engelsksprogede) ressourcer om køn og feminismer. Du kan finde siden her.