DareGender

Book os som konsulent til din virksomhed

IMG_1708.jpg

Gennem ild og Røg

DareGender samarbejder med Frederiksborg Brand & Redning i et projekt som skal sætte fokus på brandsfolks mentale trivsel og arbejdsmiljø.  Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Stormflod, personpåkørsel, ildebrand og trafikuheld er blot nogle af de hændelser som brandfolk kan være ude for, når de er på indsatser. Mens der i mange år har været fokus på det fysiske arbejdsmiljø hos beredskabet, så er der, trods store fremskridt, stadig plads til forbedring, når det gælder det psykiske arbejdsmiljø.
Derfor skal DareGender i partnerskab med Frederiksborg Brand & Redning fokusere på, hvordan man kan øge den mentale trivsel hos brandfolk. Uanset hvor psykisk robuste brandfolk er, så er det fortsat et job, hvor helt ’normale’ mennesker udsættes for ’unormale’ hændelser.

Med støtte fra Velliv Foreningen skal projektet ’Gennem Ild og Røg’ sætte fokus på trivsel, fællesskab og inklusion på arbejdspladsen. Fire brandstationer i Frederiksborg Brand & Redning kommer til at danne grobund for en omfattende kortlægning af den mentale trivsel.

Undersøgelsen skal udmunde i tre indsatspakker, der giver konkrete redskaber til, hvorledes det generelle psykiske arbejdsmiljø kan øges og særligt, hvorledes der i endnu højere grad kan ydes kollegastøtte på både medarbejder- og lederniveau.

DareGender bidrager med konsulentbistand, hvor maskulinitetsforskning og viden om kønsdiversitet anvendes som analytisk ramme. Det gør vi for at få viden om de udfordringer og barrierer på en arbejdsplads, der oftest er kønsbaseret, men som ikke nødvendigvis sættes ind i en kønnet optik.

Vi anvender et kønsbaseret perspektiv til at undersøge og analysere aspekter så som mental trivsel, psykisk arbejdsmiljø, inklusion i og eksklusion fra arbejdsfællesskaber, samt karriereveje og fastholdelse. Som en mandedomineret arbejdsplads er Frederiksborg Brand & Redning særlig interessant i forhold til at forstå, hvordan maskuline fællesskaber skaber positive eller negative samværsformer. Til at fagligt kvalificere arbejdet bliver projektet fulgt tæt af Morten Kyed, Forsker og lektor på AUU og Social Respons. 


Book os som konsulent til din virksomhed
- Al overskud går til vores sociale indsatser såsom Mandsnak

Flere fædre på barsel – et greb til at skabe ligestilling på arbejdsmarkedet og hjemme

Vi hjælper virksomheder til at knække koden til at kunne skabe en bedre kultur omkring fædre på barsel, og giver virksomheden konkrete værktøjer til at fremme længere barselsorlov blandt fædre. Derefter hjælper vi med at sætte konkrete initiativer i gang, for at kickstarte forandringen.


Lasse3.jpg

Trivsel, fællesskaber og work-life balance

På nogle arbejdspladser kan der ofte være en traditionel og konservativ arbejdskultur, som på den ene side er med til at hindre et godt og mangfoldigt arbejdsmiljø, og på den anden side kan skabe ubalance mellem arbejdet og privatlivet.

Med dette tilbud henvender vi os til den mandsdominerede branche med ingen- til få kvinder i den udførende del. Vi vil gennem et aftalt forløb workshop belyse virksomhedens blind-spots, og på den baggrund skabe dialog om- og give konkrete værktøjer til at bryde med den negative machokultur. Gennem forløbet vil vi foretage observationsstudier, interviews af nøglemedarbejdere, indsamle virksomhedsdata og afholde workshops, hvilket vi anvender til at udarbejde et løsningskatalog til virksomheden.


Frederiksborg Brand & Redning afholdt i november 2018 den første nordiske konference om ligestilling og mangfoldighed i beredskabet. Vi valgte at bruge DareGender som workshop afholder, da de har et specifikt fokus på mænd, som skal hjælpe andre mænd med ligestilling. Det var således vigtigt for os som en typisk mandsdomineret arbejdsplads, at vores workshop afholder kunne skabe bevidsthed om komplekse problematikker vedrørende ligestilling og mangfoldighed på en letforståelig og afvæbnende måde, hvilket lykkedes DareGender til fulde. Vi kan således varmt anbefale et samarbejde med DareGender, og håber ligeledes at kunne samarbejde med dem igen i fremtiden.
— Muneeza Rosendahl, Frederiksborg Brand & Redning