DareGender

til virksomheder


Book os som konsulent til din virksomhed

DAREGENDER kommer ud til dine medarbejdere

Her kan du læse om hvordan vi tidligere har hjulpet virksomheder med at få gladere og mere ligestillede medarbejdere. Du kan også blive inspireret til hvordan vi kan hjælpe din virksomhed!

Alle aktiviteters overskud bliver investeret i vores sociale arbejde og projekter, såsom mandsnak.

I DareGender er information og vidensdeling indhentet og produceret af vores medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere. Sådan sikrer vi os, at vi lærer af og vokser med vores arbejde, og at arbejdet lever op til vores egne krav om ansvarlighed og saglighed.


Projekter og Undervisning


Workshop om ”Friendtivisme” – Viden om køn i dine venskaber og relationer

Vi har sammen med vores frivillige i DareGender udviklet konceptet om ”Friendtivisme” – at indtænke og tage stilling til kønsperspektivet i vores eget liv og i vores sociale relationer. Vi tilbyder workshops, hvor deltagerne kan lære om værktøjer, man kan bruge for at blive en ”upstander” – en forandringsagent i deres eget liv og egne sociale cirkler.

Workshoppen giver en introduktion til vores projekt med at engagere mænd i arbejdet for en mere ligestillet verden. Vi bruger dialogbaserede øvelser til at invitere deltagerne på opdagelse i, hvordan man kan inddrage kønsperspektivet i sine personlige relationer, og hvad man kan få ud af dette både selv og på samfundsplan. Vi tager udgangspunkt i virkelige fortællinger og konkrete eksempler fra facilitatorer og deltagere til at åbne en samtale om, hvordan man kan være en god ven og en ”upstander”, der ikke lader køn begrænse sig i at sige fra – eller til.

Workshoppen tilbydes også til engelsksprogede.

Far-Barsel – ligestillingsprojekt på arbejdspladsen


Vi samarbejder med Potential Company om et projekt, vi kalder ”Far-Barsel”, der fokuserer på, at forældre bliver frie til at tage den barsel, der passer dem, uanset køn. Det er et tilbud direkte rettet mod virksomheder, og vi har plads til flere – så hvis du sidder i en virksomhed som du tænker kunne have brug for at arbejde med dette, så læs endelig videre!

Projektet hedder Far-Barsel, fordi det især handler om at finde løsninger på den almindelige skævhed, hvor fædre ikke tager nær så meget barsel som mødre. En mere lige fordeling af barslen kan komme alle til gode – både fædrene, der får mere tid med barnet fra start af, mødrene, der får nemmere ved at få karriere og familieliv til at hænge sammen, virksomheden, der kort sagt bliver mere attraktiv for især kvindelige ledere og karrieremennesker, samfundet – og selvfølgelig barnet, der vokser op med begge forældre fra starten.

Konkret arbejder vi i projektet sammen med virksomheder om, hvad de kan ændre i deres organisation og kultur for at fremme, at flere mænd tager barsel. Derefter hjælper vi med at sætte konkrete initiativer i gang for at starte og skabe forandringen.

Projektet er deltagerfinansieret og er et samarbejde mellem DareGender og Potential Company.


Workshop om ”din kønne hverdag” – få kønsbrillerne på!

En god introduktion til kønsperspektivet – en forståelig og praktisk workshop om, hvordan køn spiller ind i vores alles hverdag. Hvor mange steder støder vi egentlig – bevidst eller ubevidst – på køn i dagligdagen og i vores hverdagslige gøremål og lokalområde? Og hvor bevidste er vi om, hvilke steder og måder køn har direkte eller indirekte indflydelse på, hvem vi er, hvordan vi begår os, og hvordan vi oplever og indretter samfundet omkring os?

Workshoppen egner sig til grupper der er nysgerrige på kønsperspektivet, især i undervisningsregi.

Workshoppen tilbydes også til engelsksprogede.