DareGender

vores arbejde


Vores arbejde


ENGAGEMENT der skaber bevægelse

Siden DareGenders kick off i foråret 2016, har vi etableret et skønt netværk af engagerede frivillige, som giver deres tid, kompetencer og energi til vores forskellige arbejde. Alle de, som tager del i DareGenders arbejde, er med til at sprede budskabet og skabe ringe i vandet af frivillige.

Vi er hele tiden i kontakt med vores medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere for at sikre læring, ansvarlighed og vækst.

Læs mere om vores aktuelle projekter nedenfor.


Projekter og Undervisning


Mandsnak - telefonrådgivning for drenge og unge mænd (15-25 år)

50% af unge danske mænd giver udtryk for, at de føler sig ensomme og ikke har nogle nære relationer. De har problemer med at danne stærke relationer og er i risiko for at udvikle misbrug og udadreagerende adfærd. Disse mænd lider ofte af depression og er tre gange mere i fare for at begå selvmord end unge kvinder i samme aldersgruppe. Undersøgelser viser, at drenge allerede fra en tidlig alder mister deres sensitivitet og evne til at håndtere dybe og udfordrende følelser. Eksperter mener, at dette kan hænge sammen med de psyko-sociale udfordringer, som drenge møder i deres ungdomsår og voksenliv.

Hvor kan unge mænd søge rådgivning om de udfordringer, de står overfor? Hvor går de hen, når de ønsker at bryde ud af negative fælleskaber og uhensigtsmæssig adfærd? "MandSnak" henvender sig til disse unge mænd, og DareGenders rådgivere står klar til at lytte og rådgive. Det er anonymt og uden fordomme.

Kilde: https://www.sfi.dk/publikationer/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2014-3057/

Se mere på: https://www.mandsnak.dk/ eller på vores facebookside "MandSnak"


workshop: FRIENDTIVISMe - Viden om køn i dine venskaber og relationer.

DareGenders frivillige står bag konceptet 'friendtivisme', som skal inspirere os alle til at være forandringsagenter i vores eget liv og i hverdagen. Disse workshops giver deltagerne de nødvendige redskaber, der skal til for at være en 'upstander'.

Workshoppen giver en introduktion til DareGenders arbejde med at engagere mænd i arbejdet for en mere ligestillet verden. Gennem dialogbaserede øvelser går vi på opdagelse i, hvad det vil sige at inddrage viden om køn i vores hverdagsliv, og på hvilket potentiale, der ligger i dette på både individuelt niveau og samfundsniveau. Sammen øver vi os i, hvad det vil sige at være en god ven og en 'upstander' via rigtige fortællinger og konkrete eksempler fra både facilitatorer og deltagere.

Også til engelsksprogede.

Flere fædre på barsel - en nyskabende vej mod større diversitet i ledelsen

Nu kan din virksomhed deltage i et nyt projekt, der sætter fædre og mødre i din organisation fri til at tage præcis den barselsorlov de ønsker. De første arbejdspladserer allerede i gang, og der er plads til flere.

At sende flere fædre på barsel har store potentialer på både virksomheds- og samfundsniveau. Det giver blandt andet din virksomhed et grundlag for at udnytte hele potentialet for både jeres mandlige og kvindelige talenter, uanset køn. Og det giver jer kort fortalt en direkte genvej til flere af de eftertragtede kvinder i ledelse, uden at gå på kompromis med kompetencerne.

I projekt far-barsel undersøger vi for jer, hvad I kan forandre i jeres organisation og kultur, for at flere mænd tager barsel. Dernæst hjælper vi jer til at sætte konkrete initiativer i gang for at skabe forandringen.

Projektet er deltagerfinansieret og drevet af Potential Company og DareGender.


workshop: DIN KØNNE HVERDAG - få kønsbrillerne på!

Hvor mange steder støder vi egentlig på køn i vores dagligdags gøremål og i det lokalområde vi bevæger os rundt i? Hvor bevidst er du om de steder og måder køn spiller en enten direkte eller indirekte rolle i hvem du er, hvordan du begår dig og hvordan du oplever samfundet omkring dig?

Workshoppen giver en helt basal og praktisk introduktion til hvor og hvordan køn spiller ind i vores allesammens hverdag. Workshoppen egner sig til grupper der er nysgerrige på nye perspektiver i undervisningsregi.

Også til engelsksprogede.