Ledige stillinger

DareGender søger en ny programchef for økonomi og nationale indsatser

DareGender er en landsdækkende, frivillig organisation, der engagerer drenge og mænd i arbejdet med ligestilling. Vi skaber rum for at tale om og udfordre forestillinger om køn, maskulinitet og kønsroller gennem oplysningsaktiviteter og projektbaserede indsatser. Lige nu står vi et spændende sted som organisation med en fremvækst i nye nationale indsatser og et fokus på at opbygge en stærk og bæredygtig organisationskultur. I den forbindelse søger vi en ny programchef, som skal være med til at sikre den fortsatte udvikling og forankring af foreningens arbejde og indgå i et tæt ledelsessamarbejde med vores anden programchef.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Læs mere om ansøgningsfrist og proces nederst i opslaget.

Programchef med et stort og alsidigt ansvar

Som programchef bliver du en del af et team bestående af to programchefer. Teamet arbejder tæt sammen indbyrdes og med resten af sekretariatet. Du vil have fagligt ledelsesansvar på en række nationale indsatser og udvalgte strategiske områder. Du vil skulle arbejde med økonomisk styring, og administration af DareGenders projektbevillinger og drift, samt med udvikling af DareGender som organisation med fokus på funding og vores strategiske indsatsområder. Vi søger derfor en person med både ledelseserfaring og erfaring med økonomiansvar og drift.

Som en del af et nyetableret ledelsesteam skal du være med til at lede en lille, dynamisk og frivilligbaseret organisation. Vi oplever i øjeblikket fremvækst og et helt særligt momentum i vores arbejde inden for det danske ligestillingsområde. Hos DareGender vil du få rig mulighed for at sætte dit præg på vores varige arbejde med at engagere og involvere drenge og mænd i ligestilling, samt udfordre stereotype opfattelser af køn og maskulinitet.
Grundlæggende vil du komme til at have to overordnede arbejdsområder: Du vil skulle arbejde med styring og administration af vores økonomi og projektbevillinger, samt udvikling af vores nationale projekter og indsatser. Det betyder, at du får mangeartede ansvarsområder, og som programchef for økonomi og nationale indsatser skal du:

 • Sammen med bestyrelsen, medarbejdere og frivillige skabe en bæredygtig og stærk organisation, der er førende i arbejdet med mænd, maskulinitet og ligestilling i Danmark.
 • Sikre foreningens økonomi, samt nye indtægtsgrundlag via fundraising.
 • Stå for administration og regnskabsførelse, samt budgettering og opfølgning i samarbejde med vores kasserer og vores eksterne bogholder.
 • Være projektleder for nationale projekter og flerårige partnerskaber – herunder vores indsatser med mandegrupper og digitale fællesskaber for unge mænd.
 • Netværke med andre ligestillingsaktører med henblik på læring og vidensdeling.

Du bliver ansvarlig for at sikre vores finansielle bæredygtighed, og at organisationens indsatser understøttes og drives økonomisk forsvarligt. Arbejdet foregår i et konstruktivt samarbejde med din ledelseskollega, bestyrelsen og de øvrige medarbejdere.

 

Din profil:

Du har erfaring fra en lignende stilling i en NGO eller anden form for interesseorganisation, og du er både strategisk- og udviklingsorienteret og har erfaring med at strukturere og lede udviklingsprocesser. Som leder er du typen, der både kan inspirere, sætte retning og sikre resultater hos en engageret gruppe af medarbejdere og frivillige. Du er god til økonomi og budgetstyring og kan skabe overblik samtidig med, at du har blik for detaljen. Du har politisk forståelse og har erhvervserfaring fra en frivillig organisation eller har erfaring fra arbejdet med ligestilling eller det sociale område. Vi ser gerne, at du kan genkende dig selv i følgende punkter:

 • Interesse og viden om ligestillingsområdet og strategisk forståelse for både de muligheder og udfordringer, der ligger i arbejdet med køn og ligestilling.
 • Ledelseserfaring og erfaring med projekt- og frivilligledelse.
 • Dokumenteret erfaring med administration, regnskabsførelse og økonomistyring.
 • Mod på at blive en ledende del af en lille og dynamisk organisation med de udfordringer og potentialer,der hører med til arbejdet i en lille, projektdrevet NGO.
 • Solid erfaring med at arbejde tværfagligt og teambaseret.
 • Nogle års erfaring med projektledelse og evt. også personaleledelse evt. fra lignende organisation.
 • Erfaring med politisk interessevaretagelse og pleje af samarbejdspartnere.
 • Dokumenteret erfaring med fundraising, evaluering og dokumentation.
 • Ledelsesforståelse herunder at have det overordnede ansvar for foreningens økonomi og ressourcer.

Som person kan du arbejde selvstændigt og lede og inspirere andre. Du kan prioritere og uddelegere opgaver og har gode formidlingsevner både på skrift og i tale. Du er beslutsom og har stærke relationelle kompetencer og kan bidrage til en bæredygtig udvikling af organisationens næste fase.

Ansøgningsfrist og ansøgningsprocedure:

Vi ønsker at facilitere en bias-fri ansættelsesproces, og vi gør derfor opmærksom på, at du IKKE skal have billede på din ansøgning. Navn og billeder vil blive fjernet, før ansættelsesudvalget læser din ansøgning.

Vi forventer at afholde første runde af samtaler torsdag d. 10. februar (hele dagen) og fredag d. 11. februar (formiddag). Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

 

Send os din ansøgning senest den 6. februar 2022 ved at sende ansøgning og CV til rw@daregender.dk.

Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge – uanset etnisk baggrund, køn og kønsidentitet, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Hvis du har spørgsmål til de konkrete opgaver, er du velkommen til at kontakte nuværende programchef, Henriette Højberg, på mail: hh@daregender.dk.

Har du spørgsmål til organisationen og arbejdspladsen kan du kontakte Rasmus Wegner på rw@daregender.dk.

Stillingen er på 30 timer om ugen, og arbejdet er typisk fordelt mandag-torsdag med rig mulighed for fleksibilitet. Løn forhandles i forbindelse med ansættelsessamtaler.
DareGender er ikke lønførende, men en mindre NGO med en sag vi brænder for, samt et stort fokus på en god og inspirerende organisationskultur og et godt arbejdsmiljø for både ledere, medarbejdere og frivillige.

Arbejdsadressen er Enghavevej 80C hos projekthuset DISIE, hvor vi er en del af et levende og dynamisk kontorfællesskab med små organisationer og virksomheder, der arbejder med sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer forbundet til arbejdet med FNs verdensmål.

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Om DareGender

DareGender er en landsdækkende, frivillig organisation, der engagerer drenge og mænd i samtalen om køn. Vi arbejder med mental trivsel, voldsforebyggelse og redefinering af stereotype maskuliniteter. Vi er organiseret med et sekretariat i København, en aktiv bestyrelse og frivillige i både Århus, København og Aalborg. I DareGender opbygger vi fællesskaber, der engagerer alle køn i arbejdet for ligestilling. Som organisation har vi et særligt fokus på mænd og maskuliniteter og arbejder med at involvere drenge og mænd i køns- og ligestillingsarbejdet. Det gør vi gennem kampagner, mandegrupper og projektbaserede aktiviteter. Målet er færre stereotyper og en mere lige verden for og med alle køn.

Bliv praktikant

Vil du have erfaring med at arbejde med ligestilling, køn og maskulinitets-perspektiver i Praksis? Så bliv en del af DareGender.

Som praktikant i DareGender bliver du en del af en lille organisation, der er i rivende udvikling. Du vil også indgå i et tæt samarbejde med vores frivillige i både Aarhus og København. Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk hverdag med både rummelighed og humor, samt mulighed for faglig og personlig udvikling.

DareGender tilbyder 2-3 praktikantstillinger med særlig fokus på enten Kampagne & Kommunikation eller Policy & Research. Vi har to praktikperioder i løbet af året: én der starter i januar/februar, og én der starter i august/september. Det vil være en stor fordel for både dig og os, hvis du kan være i praktik ved DareGender et helt semester, ca. 5-6 måneder.

Vi holder til på Enghavevej i projekthuset DISIE. Her er vi en del af et levende og inspirerende kontorfællesskab med små organisationer og virksomheder, der arbejder med sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer forbundet til arbejdet med FNs verdensmål.

En praktik i DareGender er ulønnet og på 30 timer om ugen. Der er fleksibilitet i forhold til arbejdstider og stor forståelse for studieopgaver og evt. studiejobs. I forbindelse med møder og arrangementer kan der være aften- og weekendarbejde.

I ansøgningsprocessen lægger vi vægt på din motivation, faglighed og dine erfaringer. Har du spørgsmål til praktik, så skriv til st@daregender.dk.

Normalt søger vi praktikanter inden for følgende to områder:

Kampagne- & Kommunikationspraktikant 

Som Kampagne- & Kommunikationspraktikant kommer du til at fungere som tovholder for udviklingen af vores kampagneindsatser i samarbejde med frivilliggruppen og får ansvar for vores digitale kommunikation. Primære opgaver vil være: 

 • Udvikling af en ny digital kampagne omkring aktivisme, køn og ligestilling i et internationalt perspektiv. Herunder arbejdes der med visuelt udtryk, videoproduktion og SoMe kommunikation.
 • Produktion af indhold til hjemmeside, nyhedsbreve og DareGenders SoMe-platforme.
 • Kreativ kampagneudvikling i tæt samarbejde med DareGenders frivillige og eksterne samarbejdspartnere.
 • Understøtte og samarbejde med et engageret team af frivillige, som arbejder med udvikling af offentlige arrangementer, kommunikation og research.

Være med til at koordinere og udvikle DareGenders Friendtivisme-events, der sætter fokus på køn, grænser og ungdomskultur.

Policy- & Researchpraktikant

Som Policy- & Researchpraktikant får du indblik i, hvordan forskning og ny viden om ligestilling anvendes i praksis i en lille organisation. Som praktikant er du med til at styrke vores policyarbejde og bidrage med viden til vore nuværende og kommende projektindsatser. Primære opgaver vil være:

 • Researchopgaver i forhold til ligestillingsproblematikker, kønsforskning samt lovgivning i Danmark og EU. Herunder med særligt fokus på digital ungdomskultur, maskulinitetsforskning og sociale indsatser.
 • Research og mapping af skandinaviske og europæiske tendenser på det kønspolitiske område.
 • Strategisk kommunikation, eksempelvis udarbejdelse af policy-papers, artikler og pressemeddelelser.
 • Understøtte og samarbejde med et engageret team af frivillige, som arbejder med udvikling af arrangementer, kommunikation og research.
 • Være med til at skrive og levere research til større fondsansøgninger

Vil du læse mere om de aktiviteter, du kan komme til at arbejde med, så se her:

Bliv medlem

Vil du støtte vores arbejde? Prisen på et medlemskab koster kun det, du har råd til. Læs mere her.

Bliv frivillig

Vores frivillige er årsagen til, at vi fortsat kan arbejde for ligestilling for alle. Vil du være med på holdet?

Bliv praktikant

Som praktikant hos DareGender får du erfaring med arbejdet med køn, ligestilling og maskulinitet i praksis. Læs mere her.