Accountability

Et proaktivt ansvar

DareGender arbejder for at engagere mænd og drenge i samtalen om køn og ligestilling og fordre et ansvar om at bidrage positivt til andre sociale bevægelser, herunder kvindebevægelser og LGBTQIA+ bevægelser. Accountability er en kerneværdi for organisationens arbejde. Ved at holde sig accountable forpligter DareGender og dens medlemmer sig til at stille sig selv til ansvar. Medansvaret for at forholde sig accountable gælder både for individer, organisationer og samfundet. 

For MenEngage Global Alliance er accountability en vigtig grundsten for netværkets arbejde og netværket forpligter dens organisationerne til at følge MenEngages forventning om accountability. Arbejdet med maskulinitet og ligestilling kræver en bevidsthed om hvilke sociale positioner mænd har i forhold til andre konstruerede grupper, og intersektionel tænkning er derfor en vigtig del af netværkets grundprincipper. For at sikre intersektionelle perspektiver, er dialog og partnerskab med andre ligestillingsbevægelser centralt for arbejdet med accountability. Det gælder andre feministiske organisationer, ungdoms- og børnerettighedsorganisationer, antiracistiske organisationer, LGBTQIA+ organisationer og klimabevægelser. Partnerskab med andre sociale bevægelser kan komme til udtryk i bestyrelsespladser i selve netværket, men også i eksterne evalueringsgrupper.

Du kan læse mere om accountability-værktøjer fra MenEngage her.

Fem hovedprincipper for accountability fra Menengage

1. Have en kritisk bevidsthed om egen magt og privilegier og være åben for kritik.

2. Tage handling for at adressere personlig og institutionel praksis der strider imod vores principper om ligestilling mellem køn og menneskerettigheder.

3. Anerkend altid enhver skade forårsaget af vores handlinger, og tag ansvar for at rette op på det.

4. Respekter og støt kvinders lederskab i ligestillingsbevægelsen.

5. Skab strukturer for høring af og partnerskab med kvinderettighedsorganisationer.

Foruden disse hovedprincipper har MenEngage udarbejdet praksisnære manualer om accountability som både retter sig mod individer, men også organisationer og MenEngages egne ledere.

CODE OF CONDUCT

En måde hvorpå accountability kommer til udtryk hos DareGender, er gennem foreningens ”Code of Conduct”, som alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer har underskrevet. Derudover gør DareGender brug af MenEngages Global Alliances principper for accountability. 

At arbejde med køn og ligestilling fordrer et etisk engagement. Derfor forventer DareGenders, at foreningens ansatte, frivillige og aktive medlemmer (AFAM) repsekterer, indoptager og udøver foreningens principper, særligt i foreningsregi. Det betyder, at DareGender generelt forventer, at medlemmer efterstræber at undgå situationer, hvor de handler i strid med DareGenders vedtægter og kerneværdier. Du kan læse mere om DareGenders Code of Conduct her

Hvis du har oplevet, at en repræsentant fra DareGender har handlet på en måde som ikke er i overensstemmelse med vores værdier, vil vi gerne vide det. Kontakt da vores ethical compliance officer i bestyrelsen som vil håndtere sagen på compliance@daregender.dk 

Hvorfor er accountability vigtigt for arbejdet for at engagere mænd og drenge i arbejdet med ligestilling?

Se med i denne video fra MenEngage Alliance hvor en række repræsentanter fra forskellige NGO’er verden over, som alle beskæftiger sig med køn, ligestilling og rettigheder med udgangspunkt i kvinder, mænd eller unge mennesker, medvirker. De giver deres bud på hvorfor accountability er så centralt et begreb i deres arbejde og hvad begrebet mere præcist indebærer. 

Det overordnede budskab er, at mænd skal engageres i arbejdet med ligestillingen på lige fod med andre køn. Mænd skal opfordres til at tage ansvar for deres egen position og anerkende deres privilegier. Det er første skridt i at omdefinere og nuancere maskulinitetsbegrebet som også vil være til gavn for mænd, der blandt andet er overrepræsenterede i voldstatistikker og tilfælde af diskrimination.

Der skal samtidig være et ’space’ til mænd. Målet er at opnå sundere måder at relatere til andre mennesker og omverdenen på. Dialogen skal udvides, og det skal ske i samarbejde på tværs af diverse organisationer og identiteter.

Bliv medlem

Vil du støtte vores arbejde? Prisen på et medlemskab koster kun det, du har råd til. Læs mere her.

Bliv frivillig

Vores frivillige er årsagen til, at vi fortsat kan arbejde for ligestilling for alle. Vil du være med på holdet?

Bliv praktikant

Som praktikant hos DareGender får du erfaring med arbejdet med køn, ligestilling og maskulinitet i praksis. Læs mere her.