Oplæg og Workshops

Har I en konkret udfordring eller spørgsmål, I ønsker at arbejde med som skoleklasse, organisation eller arbejdsplads?

I DareGender står vi klar til at bidrage med viden, sparring og inspiration til de udfordringer, der kan opstå omkring diversitet, ligestilling og kønnede normer på arbejdspladser, i en klasse eller på uddannelsesinstitutioner.

Vi har flere års erfaring med workshops og konsulentopgaver, og vi tilbyder både enkeltstående oplæg og workshops, såvel som længere forløb tilpasset den enkelte virksomhed eller organisation. 

Vi har blandt andet afholdt forløb for en række virksomheder indenfor byggebranchen og beredskabet, samt studerende, lærere og ledere på ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner.

I DareGender praktiserer vi en deltagerorienteret tilgang, der handler om at deltagerne selv kommer på banen med deres refleksioner og udfordringer. Dette sker med udgangspunkt i deltagernes egen hverdag som baggrund for samtalen, og vi behandler ofte emner som inklusion på arbejdspladsen eller studiet, håndtering af svære ligestillingsemner, #MeToo, grænser og festkultur, repræsentation og frihed til forskellighed.

Vi kan tilpasse vores workshops til forskellige formater og situationer. Samtalen og de levede erfaringer er i centrum, og vi sørger for en udfordrende, men samtidigt god og behagelig oplevelse for alle.

Booking & Kontakt

Skriv til kontakt@daregender.dk eller udfyld formularen nederst på siden for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde, og hvordan vi kan tilpasse vores tilbud til netop jer.

Eksempler på workshops

Dialog- og dilemmaworkshop

I dag er diversitet, køn og ligestilling til debat i mange kontekster. Forestillinger om køn og kønsroller er under forandring, hvilket både kan bringe nye muligheder og udfordringer. For nogle er opbrud i normer og forventninger en frihed, mens det for andre kan opleves som frustrerende og forvirrende.

I DareGender har vi mange års erfaring med dialogbaserede workshops målrettet de konkrete udfordringer eller situationer der gør sig gældende hos den enkelte virksomhed eller uddannelsesinstitution. Workshoppen skaber rammerne for at kunne tage svære og sårbare samtaler op. I workshoppen er der fokus på at rumme forskelligheder og uenigheder i fællesskaberne. Til workshoppen tilpasses vores dilemmaspil den konkrete kontekst I arbejder i, så deltagerne har mulighed for at reflektere over konkrete cases og dilemmaer, der gør sig gældende i deres hverdag.

internationalt2
samtalerom2

Samtaler OM: køn, mænd og maskulinitet

I DareGender arbejder vi med konceptet ‘Samtaler Om’. Det er et koncept, der sætter fokus på de reflekterende, undersøgende og dialogbaserede samtaler om svære emner. Vi tror på, at vi skal turde tage polariserede og tabubelagte emner op og udfordre os selv og hinanden på vores fordomme og forståelser når det kommer til køn og ligestilling. Samtaler Om-konceptet drives af vores frivillige facilitatorer som løbende tager aktuelle temaer op og skaber trygge rum for samtaler, refleksion og dialog om og med mænd. Her vil vi give plads til en nuanceret dialog omkring drenge og mænds sårbarheder og udfordringer, såvel som spørgsmålet om, hvordan mænd kan arbejde for ligestilling. Under konceptet Samtaler Om behandler vi alt fra mænd og #MeToo til mænds psykiske sårbarhed og ulighed i sundhed. Det gør vi f.eks. på ‘Talk Town’, til ‘Mændenes Internationale Dag’ og i samtalegrupper året rundt.

Køn, grænser og fællesskaber

I DareGender arbejder vi for at udfordre, inspirere og engagere unge i samtaler om køn, ligestilling, grænser og ungdomsfællesskaber. Det gør vi blandt andet med udgangspunkt i vores begreb Friendtivisme, der kort kan beskrives som aktivisme mellem venner. Det indebærer, at man mellem venner og i nære relationer bestræber sig på at have en aktivistisk tilgang til kultur, adfærd, sprog og normer, hvor der er plads til at sige både til og fra over for hinanden. Det gælder både at arbejde med at kunne italesætte ønsket og behovet for at kunne tale med hinanden om eksempelvis svære følelser, forventninger, grænser og det man kæmper med. Ligesom man også må sige fra over for venner eller bekendtes krænkende adfærd, der overskrider personers grænser både i fysiske og digitale rum.

I DareGender arbejder vores frivillige med en Friendtivisme-tilgang. Gennem oplæg, workshops og events sætter vi fokus på hvordan vi i fællesskab kan gå sammen om at bane vejen for en mere inkluderende og solidarisk kultur, hvor vi respekterer og står op for hinanden. Ved at sætte fokus på at man er en Friendtivist, når man siger fra over for krænkende adfærd, sexisme, racisme, homo- og transfobi, ønsker vi at skabe et momentum, hvor unge kan være toneangivende i kampen mod en øget polarisering af ligestillingsområdet.

En stor tak til Roskilde Festival der har støttet vores Friendtivisme-aktiviteter.

friendtivismeDareGenderRos-10

Book os her

DareGender tilbyder mig et trygt holdningsfælleskab, hvor jeg og andre frivillige, kan indgå i fede dialoger omkring, kønsidealer, ligestilling og identitet. Det er meget motiverende for mig at være frivillig i Daregender, da organisationen tager diversitetsperspektivet seriøst, og at vi frivillige kan gå lov til at arbejde i alliancer med andre seje organisationer indenfor køns- og ligestilling i Danmark.

Bliv medlem

Vil du støtte vores arbejde? Prisen på et medlemskab koster kun det, du har råd til. Læs mere her.

Bliv frivillig

Vores frivillige er årsagen til, at vi fortsat kan arbejde for ligestilling for alle. Vil du være med på holdet?

Bliv praktikant

Som praktikant hos DareGender får du erfaring med arbejdet med køn, ligestilling og maskulinitet i praksis. Læs mere her.