Ledige stillinger

DareGender søger ny sekretariatsleder

Vi søger en ny sekretariatsleder, der kan inspirere, sætte retning og skabe resultater i tæt samarbejde med organisationens engagerede frivillige, bestyrelse og medarbejdere.

DareGender er en landsdækkende, frivillig organisation, der engagerer drenge og mænd i arbejdet med ligestilling. Vi skaber rum for at tale om og udfordre forestillinger om køn, maskulinitet og kønsroller gennem oplysningsaktiviteter og projektbaserede indsatser. Vi står lige nu et spændende sted som organisation med en fremvækst i nye flerårige indsatser og har fokus på at opbygge en stærk og bæredygtig organisation.
I den forbindelse søger vi en ny sekretariatsleder til at lede organisationen og udvikle vores indsatser. 

Stillingen ønskes besat d. 1. april 2023 og gerne før. Læs mere om ansøgningsfrist og proces nederst i opslaget.

Sekretariatsleder med sans for at skabe overblik og retning 

Som sekretariatsleder i DareGender vil du stå i spidsen for den videre udvikling af organisationen i samarbejde med bestyrelsen og organisationens lille, dedikerede team af ansatte. Som daglig leder vil du både have ansvaret for personaleledelse og bidrage aktivt til at sætte retningen for DareGenders arbejde ved at koble strategi til tydelige, operationelle mål. 

Vi søger en sekretariatsleder med politisk forståelse og erfaring med organisatorisk arbejde. Du tænker strategisk, er udviklingsorienteret og har erfaring med at strukturere og lede udviklingsprocesser. Vi ser gerne, at du som minimum har et par års erfaring med ledelse, og vi forestiller os, at du har et godt indblik i, hvad det indebærer at lede og drifte en mindre organisation.

I DareGender lægger vi vægt på vores faglighed og ser en stor styrke i samarbejde og vidensdeling med ligestillingsorganisationer, forskere og aktører indenfor både ligestilling og det socialfaglige område. Du vil derfor komme til at samarbejde med en række samarbejdspartnere og netværk både i Danmark og internationalt.

Vi oplever i øjeblikket et særligt momentum i vores arbejde inden for det danske ligestillingsområde og har en vækst som følge af større og flerårige projektbevillinger. Du vil derved blive en del af en organisation, hvor der både er behov for et tydeligt fokus på implementering og kvalitetssikring af vores nuværende projekter, men også rig mulighed for at videreudvikle organisationens arbejde med at engagere og involvere drenge og mænd i ligestilling. 

Du vil også skulle stå spidsen for at arbejde med organisationens økonomiske fundament, både i form af økonomistyring og ved aktivt at bidrage til udformningen af kommende fondsansøgninger.

 

 • Dagligt ledelsesansvar og personaleledelse.
 • Overordnet ansvar for projektimplementering og evalueringer til fonde i samarbejde med organisationens projektledere. Herunder kan konkrete ansvarsområder indenfor projektledelse ligeledes forekomme. 
 • Arbejde strategisk med fundraising og udarbejdelse af fondsansøgninger og budgetter.
 • Du vil få øverste ansvar for at sikre en bæredygtig økonomi i organisationen – herunder budgetplanlægning, administration af driftstilskud og projektbevillinger.
 • Arbejde med strategisk kommunikation og styrkelse af DareGenders profil. I samarbejde med bestyrelsen, medarbejdere og frivillige, arbejder du for at udvikle en bæredygtig og stærk organisation, der er førende i arbejdet med mænd, maskulinitet og ligestilling i Danmark.

Vi søger dig som:

 • Brænder for og motiveres af at stå i spidsen for en lille, frivilligdrevet organisation der arbejder for at fremme ligestilling for og med alle køn, særligt med fokus på drenge og mænd.
 • Har solid og flere års erfaring med at arbejde tværfagligt og teambaseret i en NGO, interesseorganisation eller fx fra det socialfaglige område.
 • Vi forestiller os, at du som minimum har et par års erfaring med ledelse. Har du ikke haft formelt lederansvar, kan det være, du har erfaringer gennem uformel ledelse fx som projektleder og mod på at udvikle dig som leder.
 • Du er en tydelig og synlig leder, der kan holde overblik og opnå resultater. Derudover er du empatisk og anerkendende i din tilgang til omverdenen, ansatte og frivillige.
 • Vi forventer, at du har økonomisk sans og kan sikre overblik over organisationens regnskaber og projektbevillinger på både projekt- og driftsniveau i samarbejde med vores økonomimedarbejder og eksterne bogholder. 
 • Det er en fordel, hvis du har en faglig indsigt i ligestillingsområdet og også gerne frivilligt socialt arbejde i kraft af din uddannelsesbaggrund eller din erhvervserfaring.

Ansættelsesforhold

Stillingen er på 30 timer om ugen, og arbejdet er typisk fordelt mandag-torsdag med rig mulighed for fleksibilitet. Da vi arbejder med frivillige, vil aften og weekendarbejde ligeledes forekomme.

Løn forhandles i forbindelse med ansættelsessamtaler. DareGender er ikke lønførende, men en mindre NGO med en sag vi brænder for. Som organisation lægger vi vægt at sikre en inkluderende, uformel og inspirerende organisationskultur og et godt arbejdsmiljø for både ledere, medarbejdere og frivillige.

Arbejdsadressen er Enghavevej 80C hos projekthuset DISIE, hvor vi er en del af et levende og dynamisk kontorfællesskab med små organisationer og virksomheder, der arbejder med sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer forbundet til arbejdet med FNs verdensmål.

 Kan du se dig selv i stillingen hos DareGender, men kan du ikke tjekke alle punkterne af, så opfordrer vi dig stadig til ansøge stillingen. Du er også velkommen til at tage en snak med os, da du måske er præcis den kandidat, vi søger. 

Ansøgningsfrist og ansøgningsprocedure

Vi læser ansøgninger løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt, dog senest d. 31.01-2023.

Vi indkalder til første samtale hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. Disse vil ligge i slutningen af uge 6 og starten af uge 7. Stillingen ønskes besat d. 1.4.2023. 

CV og ansøgning sendes til kontakt@daregender.dk. Vi beder ansøgere udelade billede på CV.

Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge – uanset etnisk baggrund, køn og kønsidentitet, seksuel orientering, funktionsnedsættelse, religion eller alder.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte nuværende leder, Sabina Thulin på st@daregender.dk. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Om DareGender:

DareGender er en landsdækkende, frivillig organisation, der engagerer drenge og mænd i samtalen om køn. Vi arbejder med mental trivsel, voldsforebyggelse og redefinering af stereotype maskuliniteter. Vi er organiseret med et sekretariat i København, en aktiv bestyrelse og frivillige i både Århus, København og Aalborg. I DareGender opbygger vi fællesskaber, der engagerer alle køn i arbejdet for ligestilling. Som organisation har vi et særligt fokus på mænd og maskuliniteter og arbejder med at involvere drenge og mænd i køns- og ligestillingsarbejdet. Det gør vi gennem kampagner, mandegrupper og projektbaserede aktiviteter. Målet er færre stereotyper og en mere lige verden for og med alle køn.

Vil du læse mere om de aktiviteter, du kan komme til at arbejde med, så se her:

DareGender søger projektleder til nyt projekt for udsatte og ensomme mænd

Vil du være med til at skabe flere positive og støttende fællesskaber for udsatte og ensomme mænd? I DareGender søger vi lige nu en erfaren projektleder der skal være med til at udvikle vores gratis mandegruppetilbud og stå i spidsen for et nyt treårigt projekt med mandegrupper i naturen. 

 

DareGender er en landsdækkende, frivillig organisation, der engagerer drenge og mænd i arbejdet med ligestilling. Vi skaber rum for at tale om og udfordre forestillinger om køn, maskulinitet og kønsroller gennem oplysningsaktiviteter, projekter og støttende fællesskaber for mænd. Vi står lige nu et spændende sted som organisation med en fremvækst i nye nationale indsatser med et øget fokus på at opskalere og udvikle vores tilbud om gratis mandegrupper i både Århus, Aalborg og København

 

Vi søger en selvstændig projektleder der har konkret erfaring med projektledelse af større projekter og som kan sikre resultater og fremdrift i tæt samarbejde med frivillige og organisationens øvrige ansatte.

 

Erfaren projektleder med gode samarbejdsevner og fokus på at skabe resultater

Som projektleder vil du få ansvar for to projekter, som har til formål at skabe støttende fællesskaber for mænd i forskellige aldersgruppe

 

Du vil blive ansvarlig for at udvikle og implementere et nyt treårigt projekt, der skal styrke vores arbejde med støttende mandefællesskaber i naturen for ældre mænd. Du vil ligeledes få ansvar for at arbejde videre med et igangværende projekt for unge mænd, der kombinerer mandegrupper med et landsdækkende digitalt fællesskab.  

 

DareGender har tilbudt gratis mandegrupper siden 2018 med aktiviteter i Århus, Aalborg og København. Grupperne har fokus på at bidrage til forebyggelse af mental mistrivsel og ensomhed blandt mænd samt skabe rum for, at mænd kan tale om de kønnede udfordringer og forventninger, de oplever i deres liv. 

 

Med to flerårige bevillinger har vi nu en mulighed for opskalere vores tilbud markant. Som projektleder vil du stå i spidsen for at vi i de kommende år kan videreudvikle vores metoder og udvikle flere nye grupper i tæt samarbejde med frivillige facilitatorer og fagprofessionelle sparringspartnere, så flere mænd får mulighed for blive en del af et støttende mandefællesskab.

 
 • Du vil i din dagligdag have ansvar for to sideløbende projekter, der arbejder med mandegrupper for henholdsvis yngre mænd i alderen 18 – 30 år samt et nyt projekt med fokus på mænd i alderen 40+.
 • Du vil have ansvaret for at sikre resultater og fremgang i begge projekter samt stå for at formidle projekternes resultater gennem interne statusrapporter og afrapporteringer til fonde.  
 • Ansvar for at videreudvikle DareGenders tilbud, herunder at arbejde målrettet med opskalering, metodeudvikling og potentialer for lokal forankring.  
 • Samarbejde med frivillige facilitatorer samt fagprofessionelle sparringspartnere med viden inden for mandegrupper, kønsforskning samt det socialfaglige område. 
 • Arbejde med rekruttering og screening af frivillige facilitatorer og deltagere til mandegrupperne.
 • Sikre løbende sparring og opkvalificering af frivillige, herunder planlægning og afholdelse af uddannelsesforløb og opkvalificeringsmuligheder.

Vi søger dig som:

 • Har minimum et par års erfaring som projektleder og kan holde overblik over projektaktiviteter, budgetter og milepæle.
 • Har faglig viden om og erfaring fra arbejde med socialt udsatte grupper eller arbejde med fællesskaber i naturen. 
 • Har erfaring med understøttelse og koordinering af frivillige, herunder også gerne afholdelse af workshops og kurser for frivillige. 
 • Er resultatorienteret, struktureret, inddragende og kan trives i en organisation, hvor der er mange typer opgaver, både lavpraktiske og fagligt tunge opgaver.
 • Er både erfaren og analytisk i din arbejdstilgang, bl.a. når det gælder kvantitativ dataindsamling og dokumentationsføring, da vidensindsamling, evalueringsdesign og metodeudvikling er en essentiel del af begge projekter.
 • Motiveres at arbejde sammen med frivillige der brænder for skabe støttende fællesskaber for og med mænd.
 • Har lyst til at være en del af en organisation der arbejder med ligestilling for og med alle køn med et særligt fokus på mænd og maskulinitet

Ansættelsesforhold

Stillingen er på 30 timer om ugen, og arbejdet er typisk fordelt mandag-torsdag med rig mulighed for fleksibilitet. Da vi arbejder med frivillige, vil aften og weekendarbejde ligeledes forekomme.

Løn forhandles i forbindelse med ansættelsessamtaler. DareGender er ikke lønførende, men en mindre NGO med en sag vi brænder for. Som organisation lægger vi vægt at sikre en inkluderende, uformel og inspirerende organisationskultur og et godt arbejdsmiljø for både ledere, medarbejdere og frivillige.

Arbejdsadressen er Enghavevej 80C hos projekthuset DISIE, hvor vi er en del af et levende og dynamisk kontorfællesskab med små organisationer og virksomheder, der arbejder med sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer forbundet til arbejdet med FNs verdensmål.

 Kan du se dig selv i stillingen hos DareGender, men kan du ikke tjekke alle punkterne af, så opfordrer vi dig stadig til ansøge stillingen. Du er også velkommen til at tage en snak med os, da du måske er præcis den kandidat, vi søger. 

Ansøgningsfrist og ansøgningsprocedure

Vi læser ansøgninger løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt, dog senest d. 31.01-2023

Vi indkalder til første samtale hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. Disse vil ligge i slutningen af uge  6 og starten af uge 7.

CV og ansøgning sendes til kontakt@daregender.dk. Vi opfordrer til at udelade billede på CV.

Stillingen ønskes besat d. 1.4.2023.

Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge – uanset etnisk baggrund, køn og kønsidentitet, seksuel orientering, funktionsnedsættelse, religion eller alder.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte programchef, Sabina Thulin på st@daregender.dk. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Om DareGender:

DareGender er en landsdækkende, frivillig organisation, der engagerer drenge og mænd i samtalen om køn. Vi arbejder med mental trivsel, voldsforebyggelse og redefinering af stereotype maskuliniteter. Vi er organiseret med et sekretariat i København, en aktiv bestyrelse og frivillige i både Århus, København og Aalborg. I DareGender opbygger vi fællesskaber, der engagerer alle køn i arbejdet for ligestilling. Som organisation har vi et særligt fokus på mænd og maskuliniteter og arbejder med at involvere drenge og mænd i køns- og ligestillingsarbejdet. Det gør vi gennem kampagner, mandegrupper og projektbaserede aktiviteter. Målet er færre stereotyper og en mere lige verden for og med alle køn.

Vil du læse mere om de aktiviteter, du kan komme til at arbejde med, så se her:

Bliv praktikant

Vil du have erfaring med at arbejde med ligestilling, køn og maskulinitets-perspektiver i Praksis? Så bliv en del af DareGender.

DareGender søger to praktikanter med fokus på henholdsvis research- og kommunikation og som koordinator for DareGenders mandegrupper og digitale fællesskab for unge mænd. 

Vi har to praktikperioder i løbet af året: Én der starter i januar / februar og én der starter i august / september. Det vil være en stor fordel for både dig og os, hvis du kan være i praktik ved DareGender et helt semester svarende til ca. 5 – 6 måneder. 

Vi holder til på Enghavevej i projekthuset DISIE. Her er vi en del af et levende og inspirerende kontorfællesskab med små organisationer og virksomheder, der arbejder med sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer forbundet til arbejdet med FNs verdensmål. 

En praktik i DareGender er ulønnet og på 30 timer om ugen. Der er fleksibilitet i forhold til arbejdstider og stor forståelse for studieopgaver og evt. studiejobs. I forbindelse med møder og arrangementer kan der forekomme aften- og weekendarbejde. 

I ansøgningsprocessen lægger vi vægt på din motivation, faglighed og dine erfaringer. Har du spørgsmål til praktik i DareGender, så skriv til os på kontakt@daregender.dk 

Vi modtager ansøgninger løbende og søger praktikanter inden for følgende områder: 

Policy- og Researchpraktikant

Som Policy- og Researchpraktikant får du indblik i, hvordan forskning og ny viden om ligestilling anvendes i praksis og erfaring med at formidle teori og forskning til forskellige målgrupper. Dine primære opgaver vil være: 

 • Research- og formidlingsopgaver i forhold til ligestillingsproblematikker, kønsforskning samt lovgivning i Danmark. Herunder med særligt fokus på digital ungdomskultur, kønnede normer og maskulinitetsforskning.
 • Produktion af indhold til hjemmeside, nyhedsbreve og DareGenders SoMe-platforme.
 • Understøtte og samarbejde med et engageret team af frivillige, som arbejder med policy, kommunikation og research.
 • Udvikling af visuelt og fængende kommunikationsprodukter, som rapporter og infografikker der formidler komplekst indhold på en lettilgængelig og nuanceret måde.

Derudover er der mulighed for at få erfaring med:

 • Udarbejdelse og research af fondsansøgninger
 • Event-udvikling og workshop facilitering
 • Deltagelse i netværksmøder, konferencer og workshops med danske og internationale aktører på ligestillingsområdet

Vi søger en Policy- og Researchpraktikant der har lyst til at udvikle sig som en skarp formidler og med en interesse, for omsætte komplekse emner til forskellige målgrupper. Det er en fordel, hvis du allerede har erfaring med kommunikation og digital formidling på forskellige platforme.

Derudover lægger vi vægt på, at vores praktikanter har lyst til at arbejde med at fremme ligestilling for og med alle køn og har interesse for at arbejde med mænd og maskulinitet i en lille organisation i tæt samarbejde med organisationens frivillige og samarbejdspartnere.

Projektpraktikant med koordinerende rolle tilknyttet DareGenders mandegrupper og digitale fællesskab for unge mænd

Som projektpraktikant tilknyttet DareGenders mandegruppe-tilbud og projekter omkring digitale fællesskaber, får du mulighed for at prøve kræfter med projektkoordinering, målgruppe-rekruttering og udvikling af DareGenders indsatser.

Dine primære opgaver vil være:

 • Samarbejde med DareGenders projektleder omkring koordinering og udvikling af metoderne i DareGenders mandegruppe-tilbud samt et digitalt fællesskab på discord.
 • Være med til at rekruttere deltagere og frivillige til DareGenders tilbud – både digitale og fysiske.
 • Deltage i møder med frivillige og facilitere processer omkring vidensdeling og opkvalificering af frivillige fx i forhold til samtale-teknikker, dialog-baseret facilitering og konflikthåndtering.
 • Deltage i møder med samarbejdspartnere omkring vidensdeling og metodeudvikling

 

Derudover er der mulighed for at få erfaring med:

 • Indgå som facilitator i DareGenders mandegrupper og indsamle læring herfra.
 • Arbejde med vidensindsamling, metodeudvikling og evalueringsdesign
 • Workshop facilitering og udvikling af uddannelsesforløb for frivillige facilitatorer
 • Deltagelse i netværksmøder, konferencer og workshops med danske og internationale aktører på ligestillingsområdet

Vil du læse mere om de aktiviteter, du kan komme til at arbejde med, så se her:

Bliv medlem

Vil du støtte vores arbejde? Prisen på et medlemskab koster kun det, du har råd til. Læs mere her.

Bliv frivillig

Vores frivillige er årsagen til, at vi fortsat kan arbejde for ligestilling for alle. Vil du være med på holdet?

Bliv praktikant

Som praktikant hos DareGender får du erfaring med arbejdet med køn, ligestilling og maskulinitet i praksis. Læs mere her.