Stor markering af Mændenes Internationale Dag 2022

Stor markering af Mændenes Internationale dag d. 19. november 2022

I samarbejde med Dansk Mandesamfund, Forum for Mænds Sundhed, KVINFO, Everyday Sexism Project Danmark og Museet KØN var DareGender med til at markere Mændenes Internationale Dag d. 19. november og sætte fokus på drenge og mænds udfordringer anno 2022 i København og Aarhus.

Manderollen under forandring
Mænd er kommet på ligestillingsdagsordenen, og manderollerne har flyttet sig. Der er kommet fokus på mænd som fædre og omsorgspersoner, øget fokus på mænds vold og magtposition i samfundet samt en ny opmærksomhed på, at du kan være mand på mange måder. Det fokus har skabt ny frihed og åbenhed hos mange, men kan også skabe usikkerhed eller frustration hos andre.

Et ofte overset perspektiv i samtalen om manderollen i forandring er, hvordan forskellige generationer af mænd er blevet mødt af forventninger til, hvordan man skal være en “rigtig” mand. Dette tema var netop springbrættet for den panelsamtale, som DareGender præsenterede på Mændenes Internationale Dag d.19. november 2022. Her havde DareGender inviteret seks mænd mellem 25 og 78 år til en generationssamtale, om de forandringer manderollen har gennemgået, og hvordan deltagerne har oplevet forventninger til det at identificere sig som mand på egen krop gennem livet. 

Fra venstre: Johan Weltzer-Jensen (forperson, DareGender), Rasmus Hald Møller (ligestillingsdebattør), Lars Henriksen (politisk talsperson, Copenhagen Pride), Hassan Kilde Bajwa (bestyrelsesmedlem, DareGender), Svend Aage Madsen (formand, Forum for Mænds Sundhed), Aske Dørffler (stand-up komiker & foredragsholder), Firat Jacob Tas (PR ansvarlig, Blaagard Teater)

Samtalen mellem generationerne er vigtig 
Samtalen mellem panelisterne tog afsæt i at understrege behovet for en intergenerationel samtale, når det drejer sig om mænds rolle i ligestillingsarbejde, samt de udfordringer mænd på tværs af generationer står overfor i dag. På den ene side, var det vigtigt for panelet at anerkende de kampe og opgør ældre generationer har gennemgået, og på den anden side kredsede panelet om, at det i høj grad også er vigtigt at have blik for og møde den yngre generation med forståelse overfor de konkrete udfordringer, yngre mænd står overfor i dag. Panelet var enige om, at møde hinanden med anerkendelse på tværs af generationer kan inspirere begge veje, og blandt andet medvirke til øget forståelse for den yngre generations opgør med kønsroller og normer, som mange unge i dag fortsat går forrest for at forandre. 

For panelet var det ligeledes vigtigt at anerkende at samtalen om ligestilling, mænd og manderoller kan se anderledes ud alt efter, hvem du er, og hvor du kommer fra. Det gælder både på tværs af generationer, kulturforskelle, men også hvor i landet, du befinder dig. Flere både yngre og ældre mænd tager del i ligestillingssamtalen og reflekterer over de udfordringer drenge og mænd står overfor i dag, mens andre kan have svært ved at gennemskue, hvordan den samtale vedrører dem. Det er vigtigt at have forståelse for, hvor forskellig samtalen om manderollen og maskulinitetsnormer anno 2022 kan se ud, og at alle, uanfægtet af deres baggrund, kan bidrage til samtalen med vigtige perspektiver.  

Dialogen er vigtig – det er pauserne også
Det kræver både et overskud og mod at involvere sig i et emne der ofte er genstand for polarisering, både blandt venner og familie, men i særdeleshed også i den offentlige debat. Når man ytrer sig kritisk over for emner som sexisme, racisme, homo-og transfobi og andre former for ligestillingsspørgsmål, rettes kritikken meget hurtig mod en selv. Ens egen identitet, argumenter og handlinger kommer for skud og ens oprindelige hensigter og budskaber kan drukne i konfliktoptrappende diskussioner. 

Panelet fremhævede i den sammenhæng, at det er legitimt at føle et behov for at kunne trække sig eller holde pauser fra samtalen. At være dialogsøgende i mødet med dem som kan være uenige eller uforstående overfor forandringer og opbrud i kønsroller kan være krævende, konfliktfyldt og kan komme med personlige omkostninger. Det kan i længden blive for hårdt og opslidende, og derfor er pauserne og muligheden for at trække sig fra samtalerne både i offentlige og private sammenhænge særdeles vigtig. 

Hvorfor er samtalen vigtig?
I DareGender arbejder vi netop for at flere tager del i samtalerne om køn, mænd og ligestilling. Gennem vores arbejde møder vi en ung generation, der gerne vil engagere sig og tage mere del i samtaler om køn, ligestilling og grænser, men ikke altid har modet eller de rette redskaber til at kaste sig ud i det. Vi møder også en ældre generation, som kan føle sig afsporede af den retning samtalen tager i den offentlige debat eller den private sfære, men ikke desto mindre oplever at slå sig på sit køn og af den årsag har noget på hjertet. 

Mændenes Internationale Dag blev markeret i samarbejde med KVINFO, Dansk Mandesamfund og Forum for Mænds Sundhed i kulturhuset Union i København. I Aarhus blev dagen også markeret i samarbejde med Everyday Sexism Project Danmark og Museet KØN. 

Vil du holde dig opdateret på Mændenes Internationale Dag 2023 så følg siden MiD: Mandesager eller DareGender på Facebook.

Faktaboks

Vil du holde dig orienteret om næste års markering af Mændenes Internationale Dag, så kan du følge siden MiD: Mandesager eller DareGender på Facebook.

Kontakt

Sekretariatet / kontakt@dargender.dk

Bliv medlem

Vil du støtte vores arbejde? Prisen på et medlemskab koster kun det, du har råd til. Læs mere her.

Bliv frivillig

Vores frivillige er årsagen til, at vi fortsat kan arbejde for ligestilling for alle. Vil du være med på holdet?

Bliv praktikant

Som praktikant hos DareGender får du erfaring med arbejdet med køn, ligestilling og maskulinitet i praksis. Læs mere her.